top of page

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Dikkat Ölçme Testi (MOXO)

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinlere uygulanır. Test ile toplamda 420 tepki ve 420 tepkisizlik eylemi ölçülür, aynı zamanda dünya üzerindeki tek objektif ve çeldiricili test olarak tanımlanır.MOXO dikkat testi DEHB tanısının koyulmasına yardımcı olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilir. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukları etkileyen ve oldukça yaygın görülen nörogelişimsel bir bozukluktur. Çocukluk döneminde sık rastlanan bu bozukluğun ülkemizde görülme yaygınlığı yaklaşık %8 oranlarındadır. DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan çocuklar dikkatini toparlamakta veya bir yerde sabit durmakta zorlanabilirler.  Bazen DEHB yalnızca aşırı hareketlilik olarak kendini gösterirken, bazende yalnızca dikkat dağınıklığı olarak kendini gösterebilir.

DEHB’nin dikkat eksikliği tipi belirtileri;

 

 • Odaklanmakta zorluk çekmek

 • Dikkatini sürdürememek

 • Göz teması kurmamak

 • Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek

 • Aynı faaliyette uzun süre devam edememek

 • Çabuk sıkılmak

 • Detayları gözden kaçırmak

 • Basit yönergeleri akılda tutamamak

 • Çok sık hata yapmak

DEHB’nin hiperaktivite tipi belirtileri;

 

 • Fazla hareketlilik

 • Yerinde duramamak

 • Hızlı konuşmak

 • Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak

 • Karşısındakinin sözünü kesmek

DEHB’nin dürtüsellik tipi belirtileri;

 

 • Sabırsız olmak

 • İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak

 • Düşünmeden hareket etmek

 • Sıra bekleyememek

 • Tepkileri kontrol edememek

bottom of page